bigpo.ru
добавить свой файл
1 2 ... 7 8


Белорусский Государственный Университет

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ


программа


66-й научной конференции
СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ
БЕЛГОСУНИВЕРСИТЕТА24 апреля 2009 г.


Минск

2009

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Пленарное заседание 24 апреля, 10.00, ауд. 609

Открытие конференции. Приветственное слово декана юридичнского факультета, доктора юридических наук, профессора С.А. Балашенко

1.Статут 1529 года – помнік беларускага права
Міхневіч А.А. – студ. 1 к., навук. кір. прафесар Доўнар Т.І.

2.Соотношение незаключенных договоров (несостоявшихся сделок) и недействительных сделок
Аношко Е.В. – студ. 3 к., науч. рук. доцент Салей Е.А.

3.Законодательное закрепление принципа гендерного равенства в Соединенных Штатах Америки и практика его применения
Бритова Е.А. – студ. 4 к., науч. рук. доцент Томашевский К.Л.

СЕКЦЫЯ ГІСТОРЫІ ДЗЯРЖАВЫ І ПРАВА БЕЛАРУСІ


24 красавіка, 11.30, ауд. 511

Председатель – ст. выкл. Шылінская А.У., секретарь – студ. Гудачэўская Г.В.
 1. Асноўныя палажэнні сямейнага права Беларусі XIV–XVII ст.
  Зінавенка Кацярына Васільеўна – студ. 1 к., навук. кір. праф. Доўнар Т.І.

 2. Канстытуцыя Рэчы Паспалітай 1791 года
  Салей Ілья Васільевіч – студ. 1 к., навук. кір. праф. Доўнар Т.І.

 3. Копныя суды ў Беларусі
  Арабіна Арцём Ігаравіч – студ. 1 к., навук. кір. праф. Доўнар Т.І.

 4. Міжнародныя сувязі Вялікага княства Літоўскага ў XVI–XVII ст.
  Богуш Ніна Аляксандраўна – студ. 1 к., навук. кір. праф. Доўнар Т.І.

 5. Судовы лад і судаводства БССР у 1920–1930 гг.
  Навоеў Раман Міхайлавіч – студ. 1 к., навук. кір. праф. Доўнар Т.І.

 6. Берасцейская царкоўная унія 1596 года
  Дземко Ганна Аляксандраўна – студ. 1 к., навук. кір. праф. Доўнар Т.І.

 7. Канстытуцыйныя нормы Статута 1588 года
  Андрыянчык Таццяна Аляксандраўна – студ. 2 к., навук. кір. праф. Доўнар Т.І.

 8. Нормы грамадзянскага права ў Статуце 1588 года
  Лаўцэвіч Ірына Мікалаеўна – студ. 2 к., навук. кір. праф. Доўнар Т.І.

 9. Прагрэсіўныя нормы ў Статуце 1588 года
  Чэмка Анастасія Аляксандраўна – студ. 1 к., навук. кір. праф. Доўнар Т.І.

 10. Граматы Казіміра 1447 г. і Аляксандра 1492 г.: параўнальны аспект
  Бараноўская Ганна Уладзіміраўна – студ. 2 к., навук. кір. праф. Доўнар Т.І.

 11. Копныя суды на Беларусі
  Сідар Вераніка Валер’еўна – студ. 1 к., навук. кір. ст. выкл. Шылінская А.У.

 12. Развіццё крымінальнага права БССР у даваенны час
  Заяц Аляксандр Уладзіміравіч – студ. 2 к., навук. кір. ст. выкл. Шылінская А.У.

 13. Актывізацыя грамадска-палітычнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь у 90-я гг.
  Рыбко Наталля Іванаўна – студ. 3 к., навук. кір. ст. выкл. Шылінская А.

 14. Прававое і сацыяльнае становішча сялян Беларусі ў ХV–ХVII ст.
  Жыгалко Алеся Юр’еўна – студ. 1 к., навук. кір. ст. выкл. Шылінская А.У.

 15. Параўнальная характарыстыка Статутаў Вялікага княства Літоўскага 1566 і 1588 гг.
  Грачушнік Настасся Міхайлаўна – студ. 1 к., навук. кір. ст. выкл. Шылінская А.У.

 16. Падзелы Рэчы Паспалітай
  Гудачэўская Гражына Віктараўна – студ. 1 к., навук. кір. ст. выкл. Шылінская А.У.

 17. Берасцейская царкоўная ўнія 1596 г. і яе дзяржаўна-палітычнае значэнне
  Партыка Кацярына Аляксандраўна – студ. 1 к., навук. кір. стар. выкл. Шылінская А.У.

 18. Спадчыннае права феадальнай Беларусі
  Калодка Марыя Уладзіміраўна – студ. 1 к., навук. кір. стар. выкл. Шылінская А.У.

 19. Дзяржаўна-прававое становішча некаторых беларускіх земляў у складзе Вялікага княтва Літоўскага (на прыкладзе м. Бобр Мінскай вобласці)
  Ржэуцкая Валянціна Генадзьеўна – студ. 1 к., навук. кір. стар. выкл. Шылінская А.У.следующая страница >>