bigpo.ru
добавить свой файл
1 2 ... 6 7
Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ


Про Державний бюджет України на 2007 рік


I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 140.290.268,9 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 112.479.930,5 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 27.810.338,4 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 153.457.885,5 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 125.885.764,6 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 27.572.120,9 тис. гривень.

Затвердити на 2007 рік:

обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 1.968.580,1 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 539.401,3 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.429.178,8 тис. гривень;

обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 3.949.411,5 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 958.787,2 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.990.624,3 тис. гривень.

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2007 рік у сумі 15.148.448 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 13.825.220 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.323.228 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.

Установити оборотну касову готівку Державного бюджету України на 2007 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.


II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2007 рік належать:

1) податок на додану вартість;

2) податок на прибуток підприємств;

3) збір за спеціальне водокористування;

4) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

6) 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;

7) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

8) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);

9) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);

10) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

11) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них);

12) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

13) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;

14) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

15) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями), а також за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями уповноважених підрозділів Міністерства внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; штрафних санкцій внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод з суб’єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету;

16) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;

17) частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету, крім надходження коштів від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 46, ст. 511; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267), та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;

18) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

19) 50 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

20) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

21) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку № 1 до цього Закону по загальному фонду бюджету;

22) до розмежування земель державної та комунальної власності – 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (крім земельних ділянок, визначених пунктом 30 статті 12 та абзацом третім пункту 1 статті 64 цього Закону); після розмежування земель державної та комунальної власності – 100 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;

23) рентна плата за транзитне транспортування природного газу;

24) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами;

25) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;

26) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

27) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання;

28) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій;

29) плата за виділення номерного ресурсу;

30) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій;

31) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України (крім надходжень від реалізації військових містечок та іншого нерухомого майна);

32) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України та галузевих академій наук), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету;

33) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

34) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення;

35) плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів (з моменту набуття Україною членства в Світовій організації торгівлі);

36) митні збори (до моменту набуття Україною членства в Світовій організації торгівлі);

37) надходження коштів від продажу спеціальних дозволів на користування надрами та збору за видачу таких дозволів;

38) надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях;

39) кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню учасникам торгів у випадках, передбачених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 20, ст. 148);

40) кошти, що надійдуть від учасника – переможця процедури закупівлі, під час укладання договору про закупівлю, забезпечення його виконання, які не підлягають поверненню учаснику – переможцю, відповідно до умов договору;

41) надходження від плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна, крім надходжень, визначених пунктом 32 цієї статті;

42) вивізне мито;

43) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

44) 40 відсотків находжень від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;

45) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37-38, ст. 189).


Стаття 3. Установити, що суб’єкти господарювання, які здійснюють видобуток вуглеводневої сировини, а саме, природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) та газового конденсату і нафти на підставі спеціальних дозволів на право користування надрами, вносять у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до Державного бюджету України:

1) рентну плату за природний газ (у тому числі і нафтовий (попутний) газ):

у розмірі 50 гривень за 1.000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу), крім обсягів природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу), видобутих із морських родовищ ;

у розмірі 10 гривень за 1.000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу) із морських родовищ;

2) рентну плату за нафту:

у розмірі 1.090 гривень за одну тонну нафти, видобутої з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5.000 метрів;

у розмірі 404 гривні за одну тонну нафти, видобутої з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5.000 метрів;

3) рентну плату за газовий конденсат:

у розмірі 1.090 гривень за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5.000 метрів;

у розмірі 404 гривні за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5.000 метрів.

У наступному звітному (податковому) періоді здійснюється уточнення податкового зобов’язання з рентної плати за нафту, що виникло у звітному (податковому) періоді з урахуванням коригуючого коефіцієнту, який визначається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та враховує динаміку зміни цін на нафту, по відношенню до базового (податкового) періоду.


Стаття 4. Установити, що підприємства, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, а також господарські товариства, більш ніж 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, щомісячно здійснюють продаж:

нафти сирої і газового конденсату власного видобутку (видобутих на підставі спеціальних дозволів на право користування надрами), крім обсягів, які використовуються на власні технологічні потреби, а також газу скрапленого – виключно на біржових аукціонах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

всього природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) власного видобутку (видобутого на підставі спеціальних дозволів на право користування надрами) для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, безпосередньо суб’єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на формування такого ресурсу, за ціною, що не перевищує граничний рівень оптової ціни на природний газ, що використовується для потреб населення, визначеної в установленому порядку за вирахуванням розміру тарифів на транспортування, постачання та цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

Установити, що за рахунок природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що видобувається суб’єктами господарювання визначеними в абзаці першому цієї статті формується та використовується у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, ресурс природного газу, що використовується для потреб населення.

У випадку здійснення зазначеними суб’єктами господарювання операцій з реалізації обсягів природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) власного видобутку для забезпечення потреб інших категорій споживачів природного газу або виділення (надання) учасникам спільної діяльності приналежної їм частини доходу у натуральній формі, до зазначеної частини обсягів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) застосовується семикратний розмір рентної плати за природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ), величина якої затверджена статтею 3 цього Закону.

З метою дотримання норм цієї статті передання нафти сирої, газового конденсату, природного газу, у тому числі нафтового (попутного) та скрапленого, на умовах договорів комісії, давальницької переробки, інших договорів, які не передбачають передання права власності на них, не допускається.


Стаття 5. Установити, що суб’єкти господарювання, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти, нафтопродуктів та аміаку, вносять до Державного бюджету України:

рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмірі 1,67 гривні за 1.000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;

рентну плату за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі 4,5 гривні за одну тонну нафти, що транспортується;

рентну плату за транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопродуктоводами в розмірі 4,5 гривні за 1 тонну нафтопродуктів, що транспортуються;

рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі 5,1 гривні за одну тонну на кожні 100 кілометрів відстані.

Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця) виходячи з обсягів природного газу, нафти, нафтопродуктів та аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктоводами подаються до органів стягнення за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю (у тому числі при сплаті місячних авансових внесків), протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений термін (протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням пені у порядку, встановленому Законом України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст. 44).


Стаття 6. Установити, що суб’єкти господарювання, які здійснюють експорт:

газу, природного газу у газоподібному стані, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 400 гривень за 1.000 куб. метрів;

природного газу у скрапленому стані, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 400 гривень за 1 тонну;

скраплених газів (крім природного), сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 400 гривень за 1 тонну;

якщо більші розміри не встановлені міжнародними договорами, обов’язковими для України.


Стаття 7. Кабінету Міністрів України погасити у 2007 році частину заборгованості, визначену абзацом третім частини першої статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов’язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 31, ст. 248; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267), у сумі не менше 255.000 тис. гривень.

Установити, що Національний банк України у 2007 році вносить до Державного бюджету України щоквартально рівними частинами перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України на загальну суму не менш як 1.875.700 тис. гривень.


Стаття 8. Установити, що у 2007 році:

у разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;

продаж спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється на аукціонах, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.


Стаття 9. Установити, що у 2007 році:

1) суб’єктам підприємницької діяльності, які реалізують на територіях спеціальних (вільних) економічних зон та територіях пріоритетного розвитку інвестиційні проекти, зареєстровані Міністерством економіки України у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, надається інвестиційний податковий кредит з податку на прибуток підприємств. Порядок надання та погашення інвестиційного податкового кредиту, а також контролю за його цільовим використанням встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Сума інвестиційного податкового кредиту не може перевищувати суму інвестицій, фактично внесених суб’єктом підприємницької діяльності згідно з інвестиційним проектом, зареєстрованим Міністерством економіки України в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України;

2) звільняються від сплати ввізного мита, але не більш ніж на два роки устаткування, обладнання та комплектуючі до них (крім підакцизних товарів та товарів, які були у використанні), що ввозяться на території пріоритетного розвитку та спеціальних (вільних) економічних зон, суб’єктами підприємництва, в рамках реалізації інвестиційних проектів, зареєстрованих Міністерством економіки України у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку;

3) у разі ввезення (пересилання) на території спеціальних (вільних) економічних зон, де запроваджено режим спеціальної митної зони товарів (крім підакцизних товарів та товарів 1 – 24 груп УКТ ЗЕД) з метою їх переробки в рамках реалізації інвестиційних проектів, зареєстрованих Міністерством економіки України у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, суб’єкти підприємницької діяльності можуть за власним бажанням надавати митним органам прості авальовані векселі на суму ввізного мита та податку на додану вартість зі строком погашення, що дорівнює строку переробки цих товарів, але не більше як 90 днів. Кабінет Міністрів України, виходячи з технологічних особливостей операцій з переробки, передбачених інвестиційними проектами, може встановлювати більш довгий строк погашення таких векселів.

У разі вивезення товарів після здійснення, або без здійснення операцій з переробки, за межі митної території України у строк, що не перевищує 90 днів, або в інший строк, встановлений Кабінетом Міністрів України виходячи з технологічних особливостей операцій з переробки, вексель погашається, а ввізне мито і податок на додану вартість не справляються. Підставою для погашення векселя є подання суб’єктом підприємницької діяльності органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням копії вивізної вантажної митної декларації на такі товари, з відміткою митниці, яка здійснила митне оформлення готової продукції, про фактичне перетинання готовою продукцією митного кордону України.

Вивезення товарів після здійснення операцій з переробки з території спеціальної (вільної) економічної зони, де запроваджено режим спеціальної митної зони, на митну територію України здійснюється зі сплатою мита за пільговими ставками та податку на додану вартість, як при імпорті товарів на митну територію України, а наданий вексель вважається погашеним у відповідній сумі.

Випуск, обіг, відстрочення та погашення зазначених у цій статті векселів здійснюється у порядку, визначеному Законом України “Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах”, та з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Від сплати ввізного мита не звільняються товари, повністю вироблені або достатньо перероблені у спеціальних (вільних) економічних зонах, де запроваджено режим спеціальної митної зони, в рамках реалізації затверджених інвестиційних проектів, які ввозяться на митну територію України в митному режимі реімпорту;

4) для суб’єктів підприємницької діяльності, які до 31 березня 2005 року уклали договори (контракти) на реалізацію інвестиційних проектів (за винятком тих, реалізація яких передбачає імпорт товарів 1-24 груп згідно з УКТ ЗЕД) на територіях спеціальних (вільних) економічних зон та територіях пріоритетного розвитку, норми пунктів 1-3 цієї статті поширюються в разі їх реєстрації Міністерством економіки України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

5) разом з поданням податкової звітності за відповідний звітний період платники податку на додану вартість надають податковому органу в електронному вигляді розшифровки податкового кредиту та податкових зобов’язань у розрізі контрагентів за відповідний звітний період. Суб’єкти підприємництва, у яких річний обсяг оподатковуваних операцій складає не більше 900 тисяч гривень, надають податковому органу розшифровку податкового кредиту та податкових зобов’язань в розрізі контрагентів за відповідний звітний період в електронному або паперовому вигляді за власним вибором. Форма і порядок подання розшифровки податкового кредиту та податкових зобов’язань у розрізі контрагентів встановлюється центральним податковим органом.

Податковий орган розробляє та розміщує на своїй офіційній сторінці (сайті) в глобальній мережі передачі даних (Інтернет) програму ведення обліку податкового кредиту та податкових зобов’язань у розрізі контрагентів в електронному вигляді, та забезпечує її безкоштовне розповсюдження (включаючи необхідні зміни та доповнення) шляхом надання доступу до копіювання такої програми як через Інтернет, так і шляхом запису на магнітні носії інформації платника за його запитом;

6) податковий кредит з податку на додану вартість звітного періоду визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості товарів (послуг), але не вище рівня звичайних цін;

7) платники податку при імпорті товарів виробничого призначення на митну територію України, за умови оформлення митної декларації (за винятком тимчасової чи неповної, періодичної чи попередньої декларації), можуть за власним бажанням надавати митним органам податковий вексель на суму податкового зобов'язання зі строком погашення на тридцятий календарний день з дня його поставки митному органу, один примірник якого залишається в митному органі, другий надсилається митним органом на адресу органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку, а третій залишається платнику податку. Перелік таких товарів із зазначенням кодів за УКТ ЗЕД затверджується Кабінетом Міністрів України;

8) операції з поставки відходів та брухту чорних і кольорових металів, продуктів їх первинної металургійної переробки у формі зливків, чушок, пластин та інших напівфабрикатів з нерафінованої міді, звільняються від оподаткування податком на додану вартість. Перелік таких товарів із зазначенням кодів за УКТ ЗЕД затверджується Кабінетом Міністрів України;

9) спеціальний режим оподаткування, встановлений статтею 81 Закону України „Про податок на додану вартість” передбачає оподаткування операцій з продажу (поставки) сільськогосподарським підприємством сільськогосподарської продукції за ставкою податку 12 відсотків. Ставка податку, зазначена у цьому пункті, нараховується на базу оподаткування, визначеної згідно із статтею 4 Закону України „Про податок на додану вартість”.

Податковий орган зобов'язаний відмовити сільськогосподарському підприємству у реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, якщо таке сільськогосподарське підприємство протягом дванадцяти календарних місяців, попередніх місяцю, в якому подається заява про таку реєстрацію, здійснювало оподатковувані операції з товарами (послугами), відмінними від сільськогосподарської продукції (супутніх послуг), на суму, що перевищує 25 відсотків загальної суми всіх оподатковуваних операцій за такий самий період.

Якщо протягом будь-якого періоду з останніх дванадцяти календарних місяців сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування здійснює оподатковувані операції з товарами (послугами), відмінними від сільськогосподарської продукції (супутніх послуг), на суму, що перевищує 25 відсотків загальної суми оподатковуваних операцій, здійснених за останні дванадцять календарних місяців, то з місяця, наступного за місяцем, в якому досягається таке перевищення, таке сільськогосподарське підприємство зобов'язане перейти на загальний режим оподаткування за ставкою, визначеною абзацом першим пункту 6.1 статті 6 Закону України „Про податок на додану вартість”. Перелік послуг, супутніх сільськогосподарській продукції, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Якщо сільськогосподарське підприємство здійснює поставку товарів (послуг), які відповідно до цієї статті оподатковуються за різними ставками, то податкова декларація повинна окремо відображати розподіл податкового кредиту виходячи з частки виробничих факторів у загальній сумі податкового кредиту;

10) ставка акцизного збору на пиво із солоду (солодове) (код виробів за Гармонізованою системою опису та кодування товарів 220300) становить 0,34 грн. за 1 л.;

11) платники податку на прибуток мають право протягом звітного періоду віднести до валових витрат будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів, що підлягають амортизації, у тому числі витрати на поліпшення орендованих основних фондів, у сумі, що не перевищує:

10 відсотків балансової вартості окремого об’єкта основних фондів групи 1 станом на початок звітного року при поліпшенні такого об’єкта;

10 відсотків балансової вартості відповідної групи основних фондів 2, 3 або 4 станом на початок звітного року.

Витрати, що перевищують зазначену суму, збільшують балансову вартість окремого об’єкта основних фондів групи 1 або основних фондів 2, 3 або 4 групи станом на початок розрахункового кварталу;

12) будь-який банк може створювати страховий резерв для відшкодування можливих втрат по основному боргу (без процентів та комісій) за всіма видами кредитів, а також гарантій, порук, інших видів кредитних операцій в межах фактично виданих боржнику коштів, заборгованість за якими визнано нестандартною відповідно до методики, яка встановлюється Національним банком України. При цьому суми зменшення (убутку) резервів під нестандартну заборгованість банків на кінець звітного періоду в порівнянні із сумою цих резервів на початок цього ж звітного періоду включаються до валового доходу, а суми приросту цих резервів включаються до валових витрат.

Протягом І-го кварталу 2007 року банки зобов’язані здійснити інвентаризацію суми страхового резерву, яка підлягала віднесенню до їх валових витрат відповідно до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” до 1 січня 2007 року, та визначити різницю між цією сумою та розміром страхового резерву для відшкодування можливих втрат по основному боргу (без процентів та комісій) за всіма видами кредитів, а також гарантій, порук, інших видів кредитних операцій, заборгованість за якими визнано нестандартною, станом на 1 січня 2007 року відповідно до методики, яка встановлюється Національним банком України. Позитивне значення такої різниці включається до валових доходів банків І–го кварталу 2007 року, а від’ємне - до валових витрат цього періоду;

13) страховики (інші резиденти), які здійснюють виплати у межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому числі страхування життя) на користь нерезидентів, зобов'язані оподатковувати суми такого страхування або перестрахування за ставкою, визначеною пунктом 10.1 статті 10 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” від суми таких виплат за власний рахунок у момент здійснення перерахування таких виплат (крім виплат за укладеними договорами страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками - нерезидентами (за винятком укладення договорів із перестрахування через або за посередництвом страхових брокерів), рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим центральним органом виконавчої влади з регулювання ринків фінансових послуг).


Стаття 10. Установити, що кошти, які надходять від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 46, ст. 511; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267), зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Стаття 11. Установити, що у 2007 році до нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року № 115 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 5, ст. 169), застосовується коефіцієнт 2,11.


Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2007 рік у частині доходів є:

1) акцизний збір із вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;

2) акцизний збір із ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;

3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;

4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

5) надходження від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію;

6) платежі, пов’язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов’язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

7) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

8) надходження коштів від реалізації надлишкового майна космічного призначення , що належить Національному космічному агентству України;

9) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна утворених відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних Сил України) і правоохоронних органів;

10) збори на обов’язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв’язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

11) 50 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

12) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;

13) надходження до страхового фонду безпеки авіації;

14) надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних марок;

15) 60 відсотків надходжень від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;

16) власні надходження бюджетних установ (у тому числі наукових установ Національної академії наук України і галузевих академій наук), які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі плата за оренду військового майна, майна Національної академії наук України і галузевих академій наук та 50 відсотків плати за оренду іншого майна, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

17) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;

18) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком № 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджету України;

19) надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ та іншої регіональної організації за участь українського контингенту органів внутрішніх справ України в миротворчих операціях;

20) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;

21) 65 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

22) 70 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;

23) 74,55 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;

24) надходження від плати за оформлення посвідчення закордонного українця;

25) надходження від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" від погашення заборгованості компанії перед цільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 19941999 років ядерне паливо у сумі 165.687 тис. гривень;

26) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

27) надходження коштів від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 46, ст. 511; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267);

28) надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності;

29) надходження від енергогенеруючих компаній в рахунок погашення заборгованості перед Держкомрезервом за поставлене протягом 19972000 років органічне паливо, але не менше 50.000 тис. гривень;

30) 95 відсотків коштів, отриманих від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації;

31) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

32) платежі, що пов’язані з виконанням Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації в розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

33) надходження від реалізації військових містечок та іншого нерухомого майна Збройних Сил України;

34) надходження від НАК „Нафтогаз України” в рахунок погашення заборгованості перед Держкомрезервом за поставлені матеріальні цінності у сумі не менше 50.000 тис. гривень.


Стаття 13. Державному підприємству "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" забезпечити щомісячно рівними частинами протягом 2007 року перерахування до спеціального фонду державного бюджету 165.687 тис. гривень заборгованості перед цільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 19941999 років ядерне паливо.


Стаття ­14. Установити, що у 2007 році погашення заборгованості Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України” за отримані матеріальні цінності з державного резерву здійснюється у сумі не менше 50.000 тис. гривень у рахунок зобов’язань Державного комітету України з державного матеріального резерву за поставлені до державного резерву матеріальні цінності (отримані послуги щодо їх обслуговування) перед суб’єктами господарювання, які мають заборгованість по розрахунках з Національною акціонерною компанією „Нафтогаз України”.

Порядок проведення розрахунків відповідно до цієї статті встановлюється Кабінетом Міністрів України.следующая страница >>