bigpo.ru
добавить свой файл
1 2 3
Венгерский язык с Г. Гардоньи

Звезды Эгера


Текст адаптировала Каталин Самель


Метод чтения Ильи Франка


GÁRDONYI GÉZA

Egri csillagok


ELSŐ RÉSZ

(Первая часть)

HOL TEREM A MAGYAR VITÉZ?

(где рождается венгерский витязь?)


1


A patakban (в речке/потоке; patak — речка, ручей, поток) két gyermek fürdik (два ребенка купались): egy fiú (один мальчик) meg egy leány (и одна девочка). Nem illik (нельзя) tán (может быть), hogy együtt fürödnek (чтобы вместе купались), de ők ezt (но они этого) nem tudják (не знали): a fiú alig hétesztendős (мальчик только семилетний /был/; esztendő — год), a leány (девочка) két évvel (двумя годами; év — год) fiatalabb (младше; fiatal — молодой, юный).

Az erdőben jártak (из леса вышли; erdő — лес), patakra találtak (на речку наткнулись). A nap tüzesen sütött (солнце жарко пекло; tűz — огонь; tüzes — огненный, пылающий). A víz tetszett nekik (вода понравилась им).


A patakban két gyermek fürdik: egy fiú meg egy leány. Nem illik tán, hogy együtt fürödnek, de ők ezt nem tudják: a fiú alig hétesztendős, a leány két évvel fiatalabb.

Az erdőben jártak, patakra találtak. A nap tüzesen sütött. A víz tetszett nekik.


Először (сперва: «первый раз») csak a lábukat (только ноги свои; láb — нога) mártogatták bele (окунали в нее), azután beleereszkedtek térdig (потом зашли по колени; térd — колено). Gergelynek megvizesedett a gatyácskája (у Гергея намокли его штанишки; gatya — портки; gatyácska — порточки), hát ledobta (так что скинул /их/). Aztán az ingét is ledobta (затем рубашку тоже сбросил; ing — рубашка). Egyszer (однажды = и вот: «один раз») csak ott lubickol (только там плещутся) meztelenen mind a kettő (голышом оба: «все оба»; meztelen — голый).


Először csak a lábukat mártogatták bele, azután beleereszkedtek térdig. Gergelynek megvizesedett a gatyácskája, hát ledobta. Aztán az ingét is ledobta. Egyszer csak ott lubickol meztelenen mind a kettő.


Fürödhetnek (пускай купаются): nem látja ott őket senki (не видит там их никто). A pécsi út (дорога на Печ) jó messze van oda (ведь далеко /есть/ оттуда), s az erdő végtelen (а лес бескраен; végtelen — бесконечный, безграничный, бескрайний; vég — конец). Ha valaki meglátná őket (если кто-нибудь их бы увидел), lenne is nemulass (была бы также взбучка)! Mert a fiúcska csak hagyján (потому что мальчик только ничего еще; ez még csak hagyján — это еще ничего) — az nem úrfi (он не барич; úr — господин; úrfi — господский сын); de a leányka (но девочка) az a tekintetes Cecey Péter úr leánykája (его благородия г-на Петера Цецеи дочка) — kisasszony (барышня) —, és úgy (и так) illant el (удрала прочь) hazulról (из дома; ház — дом), hogy senki se látta (что никто не видел).


Fürödhetnek: nem látja ott őket senki. A pécsi út jó messze van oda, s az erdő végtelen. Ha valaki meglátná őket, lenne is nemulass! Mert a fiúcska csak hagyján — az nem úrfi; de a leányka az a tekintetes Cecey Péter úr leánykája — kisasszony —, és úgy illant el hazulról, hogy senki se látta.


Még így csupaszon (по ней и голой; csupasz — голый, обнаженный) is látszik rajta (заметно по ней), hogy úrileány (что барышня): kövér, mint a galamb (пухлая, как глубь; kövér — толстый, пухлый), és fehér, mint a tej (и белая, как молоко). Ahogy ugrándozik (как прыгает) a vízben (в воде; víz — вода); a két kis szöszke hajfonat (две белокурые косички; szőke, szöszke — белокурый, блондин/ка) ide-oda (туда-сюда) röppen a hátán (взлетают на спине; röppen — взлетать, hát — спина, hátán — на спине).


Még így csu paszon is látszik rajta, hogy úrileány: kövér, mint a galamb, és fehér, mint a tej. Ahogy ugrándozik a vízben, a két kis szöszke hajfonat ide-oda röppen a hátán.


— Derdő (Gergő/Gergely — Герге /произносит по-детски/) — mondja a fiúnak (говорит она мальчику, mond — говорить) —, uttyunk (= ússzunk — поплаваем; úszni — плавать /произносит по-детски/).


— Derdő — mondja a fiúnak —, uttyunk.


A Gergőnek nevezett (мальчик по имени Герге; nevez — называть), soványka, barna fiú (худенький, загорелый мальчик; sovány — худой; barna — коричневый, загорелый) háttal fordul (повернулся спиной; hát — спина). A leányka belekapaszkodik a nyakába (девочка зацепляется ему за шею; nyak — шея). Gergő megindul a part felé (Герге направляется в сторону берега), a leányka meg a víz színén lebeg és rugódozik (девочка на поверхности воды плывет и дрыгает ногами; lebeg — держаться на поверхности, плыть; /fel/szín — поверхность).


A Gergőnek nevezett, soványka, barna fiú háttal fordul. A leányka belekapaszkodik a nyakába. Gergő megindul a part felé, a leányka meg a víz színén lebeg és rugódozik.


Azonban hogy a parthoz érnek (как только они подплыли к берегу; azonban — как только, сразу же), Gergő belefogódzik a kákabokor zöld üstökébe (Герге схватывается за зеленый чуб осоки; káka — ocoка; bokor — куст; üstök — вихор, чуб), és aggodalmasan néz körül (и тревожно оглядывается вокруг; aggódik — волноваться, тревожиться).

  • Jaj, a szürke (ой, серый)!


Azonban hogy a parthoz érnek, Gergő belefogódzik a kákabokor zöld üstökébe, és aggodalmasan néz körül.

  • Jaj, a szürke!


Kilép a vízből (выходит из воды), és ide-oda futkos (туда-сюда забегал; fut — бегать), vizsgálódik a fák között (ищет среди кустов; fa — дерево; közöttcреди, между).


Kilép a vízből, és ide-oda futkos, vizsgálódik a fák között.


— Várjon, Vicuska (подожди, Вицушка; Vicuska — Vica = Éva /ласкательно/) — kiáltja a leánynak (кричит он девочке) —, várjon, mindjárt jövök (подожди, сейчас вернусь)!


— Várjon, Vicuska — kiáltja a leánynak —, várjon, mindjárt jövök!


S azon meztelenen elnyargal (и ускакал голым; meztelen — голый).

Néhány perc múlva (через несколько минут; múlva — через, спустя) egy vén, szürke lovon (на старом, сером коне) tér vissza (вернулся; visszatér — возвратиться; vissza — обратно, назад, вспять). A ló fején (на голове лошади; fej — голова) hitvány madzag kötőfék (жалкая уздечка из веревки; madzag — веревка). Össze volt az kötve (была привязана; össze — друг к другу; вместе) a lábával (к ноге; láb — нога), de eloldozódott (но развязалась).


S azon meztelenen elnyargal.

Néhány perc múlva egy vén, szürke lovon tér vissza. A ló fején hitvány madzag kötőfék. Össze volt az kötve a lábával, de eloldozódott.


A gyerek szótlanul (ребенок молча) csapkodja a lovat egy somfagallyal (стегает лошадь веткой кизила; gally — ветка, ветвь). Az arca sápadt (лицо бледное; arc — лицо; arca — его лицо). Hogy visszaérkezik a fürdőhelyre (вернувшись обратно на место купанья; vissza – обратно; érkezik — прибыть; hely — место; fürdő — купанье), a lónak a nyakába kapaszkodik (цепляется за шею коня), s lecsúszik (соскальзывает), leugrik róla (спрыгивает с нее).

— Bújjunk el (давай спрячемся)! — mondja dideregve (говорит он, дрожа; didereg — дрожать). — Bújjunk el! Törököt láttam (я видел турка).


A gyerek szótlanul csapkodja a lovat egy somfagallyal. Az arca sápadt. Hogy visszaérkezik a fürdőhelyre, a lónak a nyakába kapaszkodik, s lecsúszik, leugrik róla.

— Bújjunk el! — mondja dideregve. — Bújjunk el! Törököt láttam.


A lovat egy-két rántással fához köti (лошадь мигом: «одним-двумя рывками» привязывает к дереву; rántás — рывок). Felkapkodja (схватывает) a földről a ruháját (с земли одежду). S fut (и бегут/бежит) a két meztelen kisgyerek (двое голых детей) egy galagonyabokornak (к кусту боярышника; bokor — куст). Megbújnak (прячутся), meglapulnak (прижимаются к земле) a bokor mögött az avarban (за кустом в опавшей листве; mögött — за).


A lovat egy-két rántással fához köti. Felkapkodja a földről a ruháját. S fut a két meztelen kisgyerek egy galagonyabokornak. Megbújnak, meglapulnak a bokor mögött az avarban.


Abban az időben (в то время; abban — в это/этом) nem volt ritkaság a török az utakon (турок не был редкостью на дорогах; út — дорога; ritka — редкий). S te, kedves olvasóm, (а ты, дорогой читатель) aki azt gondolod (если думаешь = кто думает), hogy az a két gyerek most (что двое детей сейчас), ezen a nyáron (этим летом; nyár — лето) fürdött a patakban (купались в реке), bizony csalódol (конечно ошибаешься; csalódik — обманываться, разочароваться). Hol van már az a két gyerek (где/ уже/ эти двое детей), hol? És hol vannak mindazok az emberek (и где /есть/ сейчас все те люди), akik ebben a könyvben (которые в этой книге) eléd jönnek (предстанут перед тобой; jönn — идти; jönnek — идут), mozognak (двигаются), cselekszenek (действуют) és beszélnek (говорят)? Por az mind (стали прахом; por — порошок, прах; mind — все)!


Abban az időben nem volt ritkaság a török az utakon. S te, kedves olvasóm, aki azt gondolod, hogy az a két gyerek most, ezen a nyáron fürdött a patakban, bizony csalódol. Hol van már az a két gyerek, hol? És hol vannak mindazok az emberek, akik ebben a könyvben eléd jönnek, mozognak, cselekszenek és beszélnek? Por az mind!


Hát csak tedd félre (но только отложи в сторону; félretesz — откладывать/отложить в сторону) az idei kalendáriumot (календарь этого года), tisztelt olvasóm (уважаемый читатель), és vedd elő gondolatban (и представь себе) az 1533-it. Annak az évnek a májusában élsz (в мае того года ты живешь; május — май) te mostan (теперь), s vagy János király az urad (и твоим повелителем является или король Янош), vagy a török (или турки), vagy I. Ferdinánd (или Фердинанд I)1.


Hát csak tedd félre az idei kalendáriumot, tisztelt olvasóm, és vedd elő gondolatban az 1533-it. Annak az évnek a májusában élsz te mostan, s vagy János király az urad, vagy a török, vagy I. Ferdinánd.


Az a kis falu, ahova a két gyermek való a Mecsek (маленькая деревня, Мечек, откуда родом дети; falu — деревня; való — родом, происходит из), egy völgyében rejtőzködik (спряталась в одной долине; rejtőzködik — прятаться). Valami harminc vályogház (около тридцати саманных домов; vályog — саман) meg egy nagy kőház mindössze (и всего один каменный дом; kő — камень; ház — дом). Az ablakok olajos vászonból vannak (окна из промасленного полотна; olajos — масленый, промасленный; olaj — масло; vászon — полотно) minden házon (на каждом доме). Az úri házon is (и на барском тоже). De máskülönben olyan házak, mint a mostaniak (а в остальном такие же дома, как теперешние; mostani — сегодняшний). A kis falut sűrű fák lombozzák körül (маленькую деревушку окружают густые деревья; lombozat — листва; körül — вокруг), s a lakók azt gondolják (и жители думают; gondol — думать, считать), hogy a török sohase talál oda (что турок никогда туда не доберется). Hogy is találna (а как он может добраться)? Az út meredek, szekérnyom nincs (дорога крутая, колеи нет; szekér — телега; nyom — след). Torony sincs (колокольни нет; torony — башня, колокольня). Az emberek élnek, halnak a kis rejtekfaluban (люди живут, умирают в глухой деревеньке; rejtek — закуток), mint az erdei bogarak (как лесные насекомые; bogár — жук).


Az a kis falu, ahova a két gyermek való, a Mecsek egy völgyében rejtőzködik. Valami harminc vályogház meg egy nagy kőház mindössze. Az ablakok olajos vászonból vannak minden házon. Az úri házon is. De máskülönben olyan házak, mint a mostaniak. A kis falut sűrű fák lombozzák körül, s a lakók azt gondolják, hogy a török sohase talál oda. Hogy is találna? Az út meredek, szekérnyom nincs. Torony sincs. Az emberek élnek, halnak a kis rejtekfaluban, mint az erdei bogarak.


A Gergő gyerek apja valamikor kovács volt Pécsett (отец Герге был когда-то кузнецом в Пече, Печ — Pécs, Pécsett — в Пече), de már meghalt (но уже умер). Az asszony Keresztesfalvára húzódott az apjával, egy ősz, öreg paraszttal (женщина забилась в Керестешфальву с отцом, седым старым крестьянином; húzodik — забираться), aki harcolt még a Dózsa György lázadásában (который сражался в восстании Дожа Дердя2; lázadás — восстание; lázadásában — в его восстании). Azért is kapott menedéket a falu uránál, Ceceynél (поэтому и получил убежище у хозяина деревни, господина Цецеи; menedék — убежище).


A Gergő gyerek apja valamikor kovács volt Pécsett, de már meghalt. Az asszony Keresztesfalvára húzódott az apjával, egy ősz, öreg paraszttal, aki harcolt még a Dózsa György lázadásában. Azért is kapott menedéket a falu uránál, Ceceynél.


Az öreg néha átment az erdőn Pécsre (старик иногда ходил через лес в Печ; erdő — лес; через лес — erdőn át), hogy kolduljon (чтобы просить милостыню; koldul — просить милостыню). Abból éltek télen is (на то жили и зимой; abból — из этого; tél — зима, télen — зимой), amit az öreg koldult (что старик собирал, побираясь; koldul — побираться, попрошайничать). Az uraság házából is (из барского дома тоже) csöppent olykor az asztalukra (перепадало иногда к ним на стол; сsöppen — капать, перепадать; olykor — в это время, тогда; asztal — стол; asztaluk — их стол; asztalukra — на их стол).

Hát azon a napon (но в этот день) is a városból jött meg az öreg (старик тоже вернулся из города; város — город; város/ból — из города).


Az öreg néha átment az erdőn Pécsre, hogy kolduljon. Abból éltek télen is, amit az öreg koldult. Az uraság házából is csöppent olykor az asztalukra.

Hát azon a napon is a városból jött meg az öreg.


— Legeltesd meg a szürkét (попаси серого; legel — пастись; legeltet — пасти; legeltesd — попаси) — mondotta az unokájának (сказал он внуку; unoka — внук; unokája — его внук; unokájának — его внуку) —, nem evett szegény reggel óta semmit (он, бедняжка, с утра ничего не ел; óta — с; semmi — ничто; semmit — ничего).

Így indult ki Gergő a lóval az erdőbe (итак, отправился Герге с лошадью в лес; ló — лошадь, lóval — с лошадью). Útközben (по дороге; út — дорога; közben — во время, на протяжении), ahogy elment az uraság háza mellett (как он прошел мимо боярского дома; mellett — рядом, около), a kis Éva kibújt a kertajtón (маленькая Ева высунулась из калитки; kert — сад, огород; ajtó — дверь; ajtón — в дверь), és könyörgött neki (и умоляла; könyörög — умолять):

— Derdő, Derdő, hadd menjek veled (Герге, Герге, можно я пойду с тобой; hadd — пусть; menni — ходить)!


— Legeltesd meg a szürkét — mondotta az unokájának —, nem evett szegény reggel óta semmit.

Így indult ki Gergő a lóval az erdőbe. Útközben, ahogy elment az uraság háza mellett, a kis Éva kibújt a kertajtón, és könyörgött neki:

— Derdő, Derdő, hadd menjek veled!


Gergő nem merte azt mondani a kisasszonynak (Герге не смел сказать барышне; mer — осмелиться), hogy maradjon odahaza (чтобы она осталась дома; marad — остаться). Leszállt a lóról (слез с лошади), és vezette Évát (и повел Еву; vezet — вести/ vezette — вел), amerre az kívánt menni (куда она желала пойти; kíván — желать). Éva arra kívánt menni (Ева желала идти туда), amerre a pillangók (где бабочки; pillangó — бабочка). A pillangók befelé röpültek az erdőnek (бабочки летели в лес; befele — вовнутрь), hát ők is arra futottak (итак и они побежали туда; hát —

следующая страница >>