bigpo.ru
добавить свой файл
  1 ... 74 75 76 77 78

Авт. і кер. проекту А.В.Толстоухов. – К.: Знання України, 2003. – 
Т.1. – 363 с.; Т.2. – 369 с.; Т.3. – 407 с.; Т.4. – 429 с. 
129.Виникнення  Харкывського  уныверситету  ы  синхронычны 
ысторичны  подыъ // Методологія,  теорія  та  практика 
соціологічного  аналізу  сучасного    суспільства:  Зб.  наук.  праць / 
ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2004. – С. 3-5. 
130.Живе  втілення  інтелігентності.  Університет  в  пошуках  нової 
стратегії // ВХУ. – 2004. – № 621:  Соціологічні  дослідження 
сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – С. 9-12. 
131.Постсоветский  образ  жизни:  украинские  особенности // 
Посткоммунистические  трансформации:  векторы,  содержание, 
измерение / Под ред. О.Д.Куценко. – Х., 2004. – С. 227-242. 
132.Система 
«Випускник» 
в 
Харківському 
національному 
університеті 
імені 
В. Н. Каразіна: 
концепція, 
методика
технологія діяльності. – Х., 2004. – 56 с. 
133.Харківський  національний  університет  ім.  В.Н.Каразіна  за 200 
років / В.С.Бакіров,  В.М.Духопельников,  Б.П.Зайцев  та  ін.; 
Худож.-оформлювач: І.В.Осипов. - Х.: Фоліо, 2004. - 750 с. 
134.Юридичний факультет Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна // Юрид. енцикл.: В 6 т. – К., 2004. – Т. 6. – С. 
487. 
135.Висока  якість  університетської  освіти – вимога  часу / 
В.С.Бакіров,  З.З.Зиман,  Ю.В.Холін // Вища  освіта  України. – 
2005. – № 1. – С. 15-20. 
136.Вітальне  слово // Історична  соціальна  наука  в  світ-системній 
преспективі:  Матеріали  міжнар.  наук.  колоквіуму. – Х., 2005. – 
С. 3-5. 
137.200-річна  історія  Харківського  національного  є  невід’ємною  і 
яскравою  частиною  всесвітньої  історії  університетів // Освіта 
України. – 2005. – 25 січ. (№ 7). – С.4-5. 
138.Оздоровит  систему: [Несколько  лекций  от  ректора  Виля 
Бакирова] // День. – 2005. – № 6. – С. 4. 
139.Сравнительная  политика.  Основные  политические  системы 
современного мира / В.С.Бакиров, Н.И.Сазонов, Т.Г.Авксентьева, 
Л.Н.Герасина. – Х.: Изд-во ХНУ им. В.Н.Каразина, 2005. – 590 с.: 
ил. 
140.Харківський  національний  університет  ім.  В.Н.Каразіна – 200 
років / Інтерв’ю  провела  Наталія  Вінникова // Вища  освіта 
України. – 2005. – № 1. – С. 5-11. 
 
157 

141.Харківський  національний  університет  ім.  В.Н.Каразіна:  Віхи 
історії // Акцент-plus. – 2005. – 10 февр. (№3-4). – С. 6-7 з фото. – 
На фото: ректор ХНУ ім. В.Н.Каразіна В. С. Бакіров. 
142.200 років історії: учора, сьогодні, завтра // Харк. ун-т. – 2006. – 
28 лют. 
143.Слово  про  університет = A word about the university // 
Харківський  національний  університет  імені  В. Н. Каразіна = 
V. N. Karasin Kharkiv national university. – [Х., 2006]. – С. 1. – Укр. 
та англ. мовами. 
144.Владимир  Тарасович  Толок  (к 80-летию  со  дня  рождения) / 
В. С. Бакиров,  И. И. Залюбовский,  Н. А. Азаренков  и  др. // ВХУ. 
– 2006. – № 746. – С. 104-105 с фото. 
145.Харьковский  университет  и  становление  кооперативного 
движения // Материалы  науч.-практ.  конф. «Потребительская 
кооперация:  история,  современность,  перспективы»,  Харьков, 5 
окт. 2006 г. – Х., 2006. – С. 18-21. – Фото В. С. Бакирова. – С. 18. 
146.200  років  історії:  учора,  сьогодні,  завтра: [Шлях  Харк.  ун-ту] // 
Харк. ун-т. – 2007. – 20 берез. з фото. – На фото: В. С. Бакіров. 
147.На шляху до нової парадигми університетської освіти: Виступ на 
5-й Міжнар. наук.-теорет. конф. «Глобальні проблеми людства як 
фактор трансформації освітніх систем», Харків, 2 лют. 2007 р. // 
Новий колегіум. – 2007. – № 1. – С. 15-18. 
148.Що  загрожує  інтелектуальному  рівню  нації?: [Бесіду  з 
В. С. Бакіровим  вів  Л. Логвиненко] // Слобод.  край. – 2007. – 29 
берез. – С. 8 з фото. 
 
ЛИТЕРАТУРА О НЕМ 
1.  Бакиров  В.С. // Этика:  Библиогр.  справочник  /В.Жяматис. – 
Вильнюс, 1990. – С.26. 
2.  Виль Бакиров: [Фото] // Время. – 1998. – 26 марта. – С.1,3. 
3.  Харківський державний університет обрав свого ректора // Харк. 
ун-т. – 1998. – 1 груд. – С.1. 
4.  Сорокин  В.  Ректор  дослушал  курс  сопротивления  материала. 
Человеческого.  Оценка  «неуд»:  [В  ХГУ  назначен  новый  ректор 
В.С.Бакиров] // Грани. – 1998. – 20-26 нояб. – С.3. 
5.  Бакиров  Виль  Савбанович // Социологи  России  и  СНГ  ХІХ-ХХ 
вв.: Библиогр. справочник. – М., 1999. – С.21-22. 
6.  Бакіров  Віль  Савбанович // Хто  є  хто  в  західній  та  вітчизняній 
соціології:  Навч.  соціол.  словник  для  студентів  /Укладачі: 
В.М.Піча, І.І.Доцяк, Д.Є.Забзалюк. – Львів, 1999. – С.14-15. 
 
158 


<< предыдущая страница   следующая страница >>