bigpo.ru
добавить свой файл
1 2 ... 20 21
Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM


ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ


Напрям підготовки - 030510 “Товарознавство і торгівельне підприємництво”

Спеціалізація: „Товарознавство продовольчих товарів і комерційна діяльність”


2008

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM


ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ


Напрям підготовки - 030510 “Товарознавство і торгівельне підприємництво”

Спеціалізація: „Товарознавство продовольчих товарів і комерційна діяльність”


2008

З М І С ТВступ
І - Навчальний заклад
ІІ – Загальна практична інформація
ІІІ – Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи


16

А. Загальний опис факультету


16

1. Координатор ECTS від факультету


16

2. Стислий опис структури й організації факультету


16

3. Стислий опис умов для навчання на факультеті


19

4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання за кожною з них


21

5. Опис основних методів викладання і навчання, що використовуються, і способів оцінювання знань, умінь і навичок студентів


22

6. Шкала виставлення оцінок


32

Б.Ступенева структура


34

1. Освітньо-кваліфікаційні рівні за якими здійснюється підготовка фахівців вищої освіти


34

2. Діаграма структури програми навчання


38

В. Індивідуальні розділи програми навчання


49

IV. Словник

187

Додатки

192РОЗДІЛ III - ФАКУЛЬТЕТ МАРКЕТИНГУ, ТОРГІВЛІ ТА МИТНОЇ СПРАВИ


А. Загальний опис факультету


1. Координатор ЕСТS від факультету: Малигіна Валентина Дмитрівна, к.е.н, доцент кафедри товарознавства та експертизи продовольчих товарів


Телефон: 8 (0622) 95-34-73


следующая страница >>