bigpo.ru
добавить свой файл
  1 ... 38 39 40 41 42 ... 117 118

Лінгвістика № 3 (21), Ч. І, 2010 
 
У  Словарі  української  мови  Б. Грінченка  зафіксовано:  Рай,  „Родъ 
игры; также рай з пеклом” [Грінченко IV: 4]. 
У  грі  „Жабка”  реалемний  план  передбачає  використання  десяти 
ямок, які розташовані в рядок. Гравці сідають і починають підкидати ніж. 
Якщо  ніж  упаде  позначеним  боком,  то  гравець  переставляє  паличку  в 
другу  ямку;  якщо  позначеним  боком  ніж  упаде  вниз,  то  гру  продовжує 
інший  гравець.  Останній  повинен  витягувати  зубами  із  землі  свою 
паличку, яка називається „жабкою”. 
У  дослідженому  регіоні  аналізована  гра  репрезентована  такими 
найменуваннями: |жабка (н.пп. 4, 9, 10, 18 – 20, 25, 29, 33, 37, 42 – 45, 58, 
61, 79, 82, 86); ў |жабки (н.п. 56); жабеи|н’а (н.пп. 4, 67, 68); |жаба а|га 
(н.п. 90); |жабка / ква|кушка (н.п. 11); а|га (н.пп. 81, 90); |ножиеч’ок (н.пп. 
17,  41,  50,  53,  89;  у  н.п.  74  −  |ножиеч’ек);  ў  |ножиеч’ка  (н.пп.  9,  17);  ў 
|ножиека (н.п. 21); у но|жа (н.п. 85); |бекало (н.п. 78; у н.п. 38 − |бекали); 
деи|с’аточ’ка (н. п. 37); |панс’ка зеим|л’а (н.п. 2). 
Жабкою  називається  в  грі  паличка,  яку  витягує  із  землі  останній 
гравець;  до цього жабка повинна „перескакувати” з ямки в ямку. Тому 
на  позначення  гри  найчастіше  вживаються  лексеми  |жабка,  ў  |жабки, 
жабеи|н’а,  |жаба  а|га,  |жабка  /  ква|кушка,  а|га.  Основним  атрибутом  є 
ножичок,  відповідно  називається  гра:    |ножиеч’ок,  |ножиеч’еик,  ў 
|ножиеч’ка, ў |ножиекау но|жа. Назви |бекало|бекали − від бека − дит. 
‘про щось погане, гидке’ [ВТССУМ: 74; Грінченко I: 48] або від бекати 
„кричать  по  овечьи,  по  козьи,  блеять;  о  дhтях:  ревhть”  [Там  само:  48]. 
Назва  деи|с’аточ’ка  утворена  від  кількості  ямочок,  число  десять  − 
магічне число; назва |панс’ка зеим|л’а репрезентує перехід з іншої гри, де 
відбувається „поділ” землі. 
Б. Грінченко  фіксує  лексему  жабка  „Палочка,  употребляемая  в 
дhтской игрh того же имени” [Там само: 469]. 
Реалемний  план  гри  „Киця”  („Різки”)  передбачає  невелику 
підготовку:  із  землі  готуються  бруски,  довжина  яких  повинна  бути  в 
десять  разів  більша,  ніж  сам  ніж.  Крейдою  на  ножі  роблять  позначку. 
Після  цього  перший  гравець  повинен  підкинути  ніж  так,  щоб  він  у 
польоті кілька разів перевернувся й упав угору позначеним боком. Якщо 
ніж  упаде  чистим  боком,  то  гравець  повинен  відміряти  ширину  свого 
ножа  й  відрізати.  Якщо  ніж  устромиться  в  землю,  то  відрізається  дві 
ширини;  якщо ніж  упаде чистим боком  униз, то підкидати ніж повинен 
наступний гравець. Інколи (у с. Тополі) замість землі беруть паличку, яка 
називається „різка”, на ній роблять надрізи, коли ніж  упаде позначеним 
боком униз. 
Аналізована 
гра 
представлена 
такими 
лексемами 
чи 
словосполученнями:  |р’езки  (н.пп.  53,  58,  82, 82,  90);  |киц’а  (н.пп.  9,  19, 
44,  74,  86);  |ножиеч’ок  (н.пп.  11,  50,  58);  ў  |ножиеч’ок  (н.п.  38);  ў 
|ножиеч’ка  (н.пп.  24);  з  |ножиеч’ком  (н.п.  38);  з  |ножиеками  (н.п.  79); 
зеим|л’а  (н.п.  17,  43);  ў  |земл’у  (н.п.  52);  зеи|мел’ки  (н.п.  80);  |панс’ка 
80 

Лінгвістика № 3 (21), Ч. І, 2010 
 
зеим|л’а (н.п. 2); раз|д’ел (н.п. 58); кол|хоз (н.п. 58); |киц’у / кие|ц’ун’у (н.п. 
70); п˙іс’|мо (н.п 31); г|либки (н.п. 68). 
Лексема  |р’езки  на  позначення  аналізованої  гри  утворилася  від 
різати (у грі такі позначки роблять на земляних брусках або на паличці). 
Назви  |киц’а,  |киц’у  /  кие|ц’ун’у  утворилися  внаслідок  метафоричного 
перенесення: ніж у польоті повинен зробити кілька переворотів та впасти 
„правильним  боком”  (як  кішка  на  лапи).  Лексеми  |ножиеч’ок,  ў 
|ножиеч’ок, ў |ножиеч’каз |ножиеч’комз |ножиеками утворені від назв 
основного  атрибута  гри.  Назви  аналізованої  гри  ў  |земл’у,  зеи|мел’ки
|панс’ка  зеим|л’а,  раз|д’ел,  кол|хоз  мають  соціальне  навантаження.  Назва 
п˙іс’|мо зафіксована лише в одному н.п., у грі означає невеличкий брусок, 
який  вирізається  із  землі,  формою  нагадує  аркуш  паперу.  Слово  глиба 
(брила) ‘великий безформний шматок каменю, землі, глини, льоду і т. ін.’ 
або від глибка ‘яма, заглибина, яма’ [ВТССУМ: 97, 244].  
У  Словарі  Б. Грінченка  зафіксовано  лексему  на  позначення 
аналізованої  гри:  киця  „Родъ  дhтской  игры”  [Грінченко  II:  241]; 
Є. Покровський  подає  детальний  опис  гри  „Кицька”  [Покровский  1895: 
231 – 232]. 
Для гри „Місяць” реалемний план передбачає детальну підготовку. 
Для  цього  риють  ряд  ямок.  Перша  –  найбільша,  за  нею  –  десять 
маленьких;  друга  велика  називається  „діжею”,  за  нею  знову  десять 
маленьких;  третя  велика,  схожа  на  корито,  тому  так  і  називається; 
четверта велика, схожа на човен, називається пиріг (пирогъ), потім знову 
десять  маленьких;  п’ята  велика,  схожа  на  місяць,  так  і  називається,  за 
нею  десять  маленьких,  розташованих  навколо  великої  круглої,  яка 
називається „рай”. Усі маленькі ямочки (50 штук) називаються „зірками”. 
Кожен  з  гравців  кладе  в  першу  велику  ямку  маленьку  паличку.  Потім 
учасники  міряються  на  палиці.  Чия  рука  зверху,  той  починає  гру.  Ніж 
підкидається  за  кінчик  леза  так,  щоб  перевернувся  в  повітрі.  Якщо 
ножичок упаде лезом наверх, паличка того, хто кидав, переставляється в 
наступну  маленьку  ямочку  „зірку”;  якщо  встряне  в  землю,  паличку 
переставляють через 19 зірочок на 20-ту. Якщо ніж упаде тупим боком, 
починає гру наступний учасник. 
Аналізована гра репрезентована такими лексемами:  |м˙іс’ац’ (н.пп. 
4, 9, 14, 70, 79); лу|на (н.пп. 67, 68); |з’ірка (н.п. 37); раĭ (н.п. 31); ко|т’ол 
(н.п. 81); |д’іжка (н.п. 53). 
Назви гри − це назви ямочок, яких для гри готують багато. Кожна 
велика  ямка  має  свою  форму,  наприклад,  у  формі  місяця,  тому  маємо 
назви  |м˙іс’ац’,  лу|на;  ко|т’ол,  |д’іжка  („низька  широка  дерев’яна  або 
глиняна  посудин,  у  якій  готують  тісто  на  хліб,  а  також  учинене  в  ній 
тісто;  як  і  хліб,  її  шанували,  дбайливо  доглядали”,  у  загадках  сонце 
називають  діжею.  Тому  можливо,  що  діжа,  діжка  символізує  сонце 
[Жайворонок  2006:  189],  „корито  −  дерев’яна  довгаста  посудина  для 
годівлі  й  напування  тварин.  птиці”  [Там  само:  306]).  Гра  передбачає 
81 


<< предыдущая страница   следующая страница >>